5. Legea 211/27/05/2004, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 04/06/2004, (Intrare in vigoare: 01/01/2005), privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor.

Extras din lege:
Art. 1. – In scopul asigurarii protectiei victimelor infractiunilor, prezenta lege reglementeaza unele masuri de informare a victimelor infractiunilor cu privire la drepturile acestora, precum si de consiliere psihologica, asistenta juridica gratuita si compensatie financiara de catre stat a victimelor unor infractiuni.

Art. 2. – Ministerul Justitiei, prin Institutul National al Magistraturii, si Ministerul Administratiei si Internelor au obligatia de a asigura specializarea personalului care, in exercitarea atributiilor prevazute de lege, stabileste legaturi directe cu victimele infractiunilor.

Art. 3. – Autoritatile publice cu atributii in domeniul protectiei victimelor infractiunilor, in cooperare cu organizatiile neguvernamentale, organizeaza campanii publice de informare in acest domeniu.

Art. 4. – (1) Judecatorii, in cazul infractiunilor pentru care plangerea prealabila se adreseaza instantei de judecata, procurorii, ofiterii si agentii de politie au obligatia de a incunostinta victimele infractiunilor cu privire la:
a) serviciile si organizatiile care asigura consiliere psihologica sau orice alte forme de asistenta a victimei, in functie de necesitatile acesteia;
b) organul de urmarire penala la care pot face plangere;
c) dreptul la asistenta juridica si institutia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;
d) conditiile si procedura pentru acordarea asistentei juridice gratuite;
e) drepturile procesuale ale persoanei vatamate, ale partii vatamate si ale partii civile;
f) conditiile si procedura pentru a beneficia de dispozitiile art. 861, 862, 864 si 865 din Codul de procedura penala, precum si de dispozitiile Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor;
g) conditiile si procedura pentru acordarea compensatiilor financiare de catre stat.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt aduse la cunostinta victimei de catre judecatorul, procurorul, ofiterul sau agentul de politie la care victima se prezinta.
(3) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt aduse la cunostinta victimei, in scris sau verbal, intr-o limba pe care aceasta o intelege.
(4) Indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1)-(3) se consemneaza intr-un proces-verbal, care se inregistreaza la institutia din care face parte judecatorul, procurorul, ofiterul sau agentul de politie la care se prezinta victima.

Art. 7. – Consilierea psihologica a victimelor infractiunilor se asigura, in conditiile prezentei legi, de catre serviciile de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor, care functioneaza pe langa tribunale.

Art. 8. – (1) Consilierea psihologica asigurata de serviciile de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor se acorda gratuit, la cerere, pentru victimele tentativei la infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevazute la art. 174-176 din Codul penal, pentru victimele infractiunilor de lovire sau alte violente si vatamare corporala, savarsite asupra membrilor familiei, prevazute la art. 180 alin. 11 si 21 si art. 181 alin. 11 din Codul penal, ale infractiunii de vatamare corporala grava, prevazuta la art. 182 din Codul penal, ale infractiunilor intentionate care au avut ca urmare vatamarea corporala grava a victimei, ale infractiunilor de viol, act sexual cu un minor, perversiune sexuala si coruptie sexuala, prevazute la art. 197, 198, art. 201 alin. 2-5 si la art. 202 din Codul penal, ale infractiunii de rele tratamente aplicate minorului, prevazuta la art. 306 din Codul penal, precum si pentru victimele infractiunilor prevazute de Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Consilierea psihologica gratuita se acorda victimelor infractiunilor prevazute la alin. (1), daca infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Romaniei sau daca infractiunea a fost savarsita in afara teritoriului Romaniei si victima este cetatean roman sau strain care locuieste legal in Romania.

Art. 13. – Victimele traficului de persoane si ale violentei in familie beneficiaza si de masurile de protectie si de asistenta prevazute de Legea nr. 678/2001, cu modificarile ulterioare, sau, dupa caz, de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 14. – (1) Asistenta juridica gratuita se acorda, la cerere, urmatoarelor categorii de victime:
a) persoanele asupra carora a fost savarsita o tentativa la infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevazute la art. 174-176 din Codul penal, o infractiune de vatamare corporala grava, prevazuta la art. 182 din Codul penal, o infractiune intentionata care a avut ca urmare vatamarea corporala grava a victimei, o infractiune de viol, act sexual cu un minor si perversiune sexuala, prevazute la art. 197, 198 si art. 201 alin. 2-5 din Codul penal;
b) sotul, copiii si persoanele aflate in intretinerea persoanelor decedate prin savarsirea infractiunilor de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevazute la art. 174-176 din Codul penal, precum si a infractiunilor intentionate care au avut ca urmare moartea persoanei.
(2) Asistenta juridica gratuita se acorda victimelor prevazute la alin. (1) daca infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Romaniei sau, iin cazul iin care infractiunea a fost savarsita in afara teritoriului Romaniei, daca victima este cetatean roman sau strain care locuieste legal in Romania si procesul penal se desfasoara in Romania.

Art. 15. – Asistenta juridica gratuita se acorda, la cerere, victimelor altor infractiuni decat cele prevazute la art. 14 alin. (1), cu respectarea conditiilor stabilite la art. 14 alin. (2), daca venitul lunar pe membru de familie al victimei este cel mult egal cu salariul de baza minim brut pe tara stabilit pentru anul in care victima a formulat cererea de asistenta juridica gratuita.

Art. 16. – (1) Asistenta juridica gratuita se acorda numai daca victima a sesizat organele de urmarire penala sau instanta de judecata in termen de 60 de zile de la data savarsirii infractiunii.
a) numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul sau resedinta victimei;
b) data, locul si circumstantele savarsirii infractiunii;
c) daca este cazul, data sesizarii si organul de urmarire penala sau instanta de judecata, sesizata potrivit art. 16;
d) calitatea de sot, copil sau persoana aflata in intretinerea persoanei decedate, in cazul victimelor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. b);
e) daca este cazul, venitul lunar pe membru de familie al victimei;
f) numele, prenumele si forma de exercitare a profesiei de avocat de catre aparatorul ales sau mentiunea ca victima nu si-a ales un aparator.
(2) Cererea pentru acordarea asistentei juridice gratuite si cererea pentru acordarea sumei necesare punerii in executare a hotararii judecatoresti prin care au fost acordate despagubiri civile victimei infractiunii pot fi formulate si de organizatiile neguvernamentale care isi desfasoara activitatea in domeniul protectiei victimelor, daca sunt semnate de victima, cuprind datele prevazute la art. 17 alin. (2) si sunt anexate documentele prevazute la art. 17 alin. (3).
(3) Cererea pentru acordarea asistentei juridice gratuite si cererea pentru acordarea sumei necesare punerii in executare a hotararii judecatoresti prin care au fost acordate despagubiri civile victimei infractiunii sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 21. – (1) Compensatia financiara se acorda, la cerere, in conditiile prezentului capitol, urmatoarelor categorii de victime:
a) persoanele asupra carora a fost savarsita o tentativa la infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevazute la art. 174-176 din Codul penal, o infractiune de vatamare corporala grava, prevazuta la art. 182 din Codul penal, o infractiune intentionata care a avut ca urmare vatamarea corporala grava a victimei, o infractiune de viol, act sexual cu un minor si perversiune sexuala, prevazute la art. 197, 198 si art. 201 alin. 2-5 din Codul penal;
b) sotul, copiii si persoanele aflate in intretinerea persoanelor decedate prin savarsirea infractiunilor de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevazute la art. 174-176 din Codul penal, precum si a infractiunilor intentionate care au avut ca urmare moartea persoanei.
(2) Compensatia financiara se acorda victimelor prevazute la alin. (1) daca infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Romaniei si victima este cetatean roman sau strain care locuieste legal in Romania.
(3) Compensatia financiara se acorda victimelor prevazute la alin. (1) in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, daca infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Romaniei si victima este strain care nu locuieste in Romania.

Art. 22. – (1) Compensatia financiara nu se acorda daca:
a) se stabileste ca fapta nu exista sau nu este prevazuta de legea penala ori ca fapta a fost savarsita in stare de legitima aparare impotriva atacului victimei in conditiile art. 44 din Codul penal;
b) victima este condamnata definitiv pentru participarea la un grup infractional organizat;
c) victima este condamnata definitiv pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 21 alin. (1);
d) instanta retine in favoarea faptuitorului circumstanta atenuanta a depasirii limitelor legitimei aparari impotriva atacului victimei, prevazuta la art. 73 lit. a) din Codul penal, sau circumstanta atenuanta a provocarii prevazuta la art. 73 lit. b) din Codul penal.

Art. 24. – (1) In cazul in care faptuitorul este cunoscut, compensatia financiara poate fi acordata victimei daca sunt intrunite urmatoarele conditii:
a) victima a formulat cererea de compensatie financiara in termen de un an, dupa caz:
1. de la data ramanerii definitive a hotararii prin care instanta penala a pronuntat condamnarea sau achitarea in cazurile prevazute la art. 10 alin. 1 lit. d) si e) din Codul de procedura penala si a acordat despagubiri civile ori a pronuntat achitarea in cazul prevazut la art. 10 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala sau incetarea procesului penal in cazurile prevazute la art. 10 alin. 1 lit. g) si i1) din Codul de procedura penala;
2. de la data la care procurorul a dispus scoaterea de sub urmarire penala in cazurile prevazute la art. 10 alin. 1 lit. c), d) si e) din Codul de procedura penala sau a dispus incetarea urmaririi penale in cazul prevazut la art. 10 alin. 1 lit. g) din Codul de procedura penala;
3. de la data la care s-a dispus neinceperea urmaririi penale in cazurile prevazute la art. 10 alin. 1 lit. c), d), e) si g) din Codul de procedura penala;
b) victima s-a constituit ca parte civila in cadrul procesului penal, cu exceptia cazului prevazut la lit. a) pct. 3;
c) faptuitorul este insolvabil sau disparut;
d) victima nu a obtinut repararea integrala a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.
(2) Daca victima s-a aflat in imposibilitate de a formula cererea de compensatie financiara, termenul de un an prevazut la alin. (1) lit. a) se calculeaza de la data la care a incetat starea de imposibilitate.
(3) In cazul in care instanta a dispus disjungerea actiunii civile de actiunea penala, termenul de un an prevazut la alin. (1) lit. a) curge de la data ramanerii irevocabile a hotararii prin care a fost admisa actiunea civila.
(4) Victimele care nu au implinit varsta de 18 ani si cele puse sub interdictie nu au obligatia prevazuta la alin. (1) lit. b).

Art. 25. – In cazul in care faptuitorul este necunoscut, victima poate formula cererea de compensatie financiara in termen de 3 ani de la data savarsirii infractiunii, daca este indeplinita conditia prevazuta la art. 24 alin. (1) lit. d).

Art. 27. – (1) Compensatia financiara se acorda victimei pentru urmatoarele categorii de prejudicii suferite de aceasta prin savarsirea infractiunii:
a) in cazul victimelor prevazute la art. 21 alin. (1) lit. a):
1. cheltuielile de spitalizare si alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victima;
2. prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin savarsirea infractiunii;
3. castigurile de care victima este lipsita de pe urma savarsirii infractiunii;
b) in cazul victimelor prevazute la art. 21 alin. (1) lit. b):
1. cheltuielile de inmormantare;
2. intretinerea de care victima este lipsita din cauza savarsirii infractiunii.
(2) Compensatia financiara pentru prejudiciile materiale prevazute la alin. (1) lit. a) pct. 2 se acorda in limita unei sume echivalente cu 10 salarii de baza minime brute pe tara stabilite pentru anul in care victima a formulat cererea de compensatie financiara.
(3) Sumele de bani platite de faptuitor cu titlu de despagubiri civile si indemnizatia obtinuta de victima de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin savarsirea infractiunii se scad din cuantumul compensatiei financiare acordate de stat victimei.

Art. 28. – (1) Cererea de compensatie financiara se depune la tribunalul in a carui circumscriptie domiciliaza victima si se solutioneaza de doi judecatori din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor, constituite in fiecare tribunal.
(2) Comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor este alcatuita din cel putin doi judecatori, desemnati pentru o perioada de 3 ani de adunarea generala a judecatorilor tribunalului.
(3) Adunarea generala a judecatorilor tribunalului desemneaza, pentru o perioada de 3 ani, si un numar egal de judecatori supleanti ai judecatorilor care alcatuiesc Comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor.
(4) Judecatorii supleanti prevazuti la alin. (3) participa la solutionarea cererilor de compensatii financiare in cazul imposibilitatii de participare a unuia sau a ambilor judecatori care alcatuiesc Comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor.
(5) Secretariatul Comisiei pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor este asigurat de unul sau mai multi grefieri, desemnati de presedintele tribunalului.