ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FEMEII DIN ROMANIA

CONVOCATOR
Adunarea generala a  "Asociatiei pentru Promovarea Femeii din Romania "

 

In conformitate cu prevederile Statutului Asociatiei "Asociatiei pentru Promovarea Femeii din Romania ", se convoaca Adunarea Generala a membrilor Asociatiei in data de 12.03.2012, ora 16.00, la sediul din Timisoara, str. Letea, nr.46, jud. Timis, cu urmatoarea


ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea componentei nominale a membrilor Asociatiei. Introducere de noi membri cu drept de vot.
2. Schimbarea sediului asociatiei,
3. Revocarea cenzorului si numirea unui alt cenzor,
4. Prezentarea propunerilor pentru modificarea statutului,
5. Prezentarea deciziei Consiliului Director de stabilire a cotizatiei pe anul 2012
6. Majorarea patrimoniului asociatiei peste pragul stabilit legal.


Deciziile luate de Adunarea Generala sunt valabile doar in situatia in care sunt prezenti jumatate plus unul din membrii acesteia. La a doua convocare deciziile se iau cu majoritatea absoluta a celor prezenti, oricare ar fi numarul lor.


In situatia in care in data de 12.03.2012, ora 16 nu sunt prezenti jumatate plus unu din membrii asociatiei, se stabilesta ca data a urmatoarei convocari a Adunarii Generale data de 26.03.2012, ora 16:00.


Va rugam confirmati prezenta pentru a ne pregati din punct de vedere organizatoric si logistic.
In caz de absenta, membrul absent poate delega atributia sa altui membru.


Prezentul convocator va fi publicat intr-un ziar regional, va fi afisat la sediul organizatiei si postat pe site-ul www.apfr.ro.

Informatii suplimentare si confirmari :
Dir. Exec: VASILE MOLDOVAN:  0745201245


24.02.2012
Director Executiv:
VASILE MOLDOVAN