ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FEMEII DIN ROMANIA

Organizatiile neguvernamentale reprezinta multitudinea de profiluri, interese si aspiratii prezente intr-o societate, pe care le fac vizibile in viata publica. Astfel, acestea joaca un rol important in consolidarea democratiei si construirea unei societati civile active, sanatoase si responsabile.

Deoarece politicile publice reflecta (sau ar trebui sa reflecte) interesul public iar ONG-urile sunt entitatile care il promoveaza, acestea pot influenta politicile si procesele sociale in favoarea grupurilor dezavantajate prin actiuni de lobby si advocacy.

Ce reprezinta activitatea de Lobby si Advocacy?

Legislatie si institutii cu atributii in in domeniul drepturilor omului.

Modele de bune practici ale asociatiei in domeniul Advocacy:

Titlul proiectului: „IMPOTRIVA LEGALIZARII PROSTITUTIEI
Titlul proiectului: „LEGISLATIE PRIVIND VIOLENTA IN FAMILIE

Titlul proiectului: „INCLUSIVE PRACTICES FOR LEARNERS WITH DISABILITIES
Titlul proiectului: „CENTRUL DE INFORMARE, INTERVENTIE SI CERCETARE ASUPRA LEGISLATIEI SI PRACTICII JUDICIARE CARE PROTEJEAZA DREPTURILE FEMEII IN ROMANIA