ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FEMEII DIN ROMANIA

alt


Investeste in oameni !
Titlul proiectului: „Sprijin femeilor discriminate pe piata muncii"
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii"

 

 

SERVICII CENTRU ANTI-MOBBING TIMISOARA


„Centru de orientare, salvgardare şi tutelă a femeilor victime ale fenomenului de mobbing"

1. Asistenţă socială
2. Consiliere psihologică
3. Consiliere psiho-socială
4. Psiho-educaţie
5. Psihoterapie individuală
6. Psihoterapie de cuplu şi familie
7. Consiliere juridică
8. Reprezentare în instanţă
9. Seminarii de informare privind fenomenul de mobbing
10.Formare în domeniul egalităţii de şanse
11.Intermediere loc de muncă
12.Planificarea carierei
13.Orientare profesională
14.Testare psiho-profesională
15.Consultanţă privind profilul ocupaţional
16.Testare psihologică
17.Evaluare psihologică
18.Evaluare socială
19.Evaluare juridică
20.Evaluare iniţială
21.Evaluare periodică
22.Evaluare finală
23.Monitorizare postserviciu
24.Consultanţă în gestionarea conflictelor/mediere
25.Grupuri de suport
26.Diagnoză organizaţională/ psihanaliza stării angajaţilor
27.Dezvoltarea echipei
28.Consultanţă organizaţională
29.Formare/dezvoltare de abilităţi pentru angajaţi.