ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FEMEII DIN ROMANIA

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /home/apfr/public_html/inactiv/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18


VALLEY, Sistem de Validare a Experiențelor de Învățare continuă a Tinerilor voluntari, urmărește îmbunătăţirea dimensiunii de învățare în cadrul activităţii de voluntariat prin crearea unui nou model de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor ca resursă importantă de dezvoltare personală și de validare a abilităților și competențelor dobândite de aceştia pe parcursul experienței de voluntariat. Proiectul va facilita transferul acestui mod de învățare și spre alte dimensiuni ale vieții de zi cu zi a oamenilor pentru a-i ajuta să înţeleagă beneficiile globale ale serviciului de voluntariat în termeni de integrare socială și (re)angajare, participare civică, oportunități de mobilitate, etc.

Obiectivele proiectului

VALLEY are ca scop îmbunătăţirea dimensiunii de învățare în cadrul activităţii de voluntariat prin crearea unui nou model de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor ca resursă importantă de dezvoltare personală. Competențele dobândite pe parcursul activității de voluntariat vor fi validate printr-un sistem inovativ de validare – sistemul LEVEL5.

Proiectul va facilita transferul acestui mod de învățare și spre alte dimensiuni ale vieții de zi cu zi a oamenilor pentru a-i ajuta să înţeleagă beneficiile globale ale serviciului de voluntariat în termeni de integrare socială și (re)angajare, participare civică, oportunități de mobilitate, etc.
Activitățile proiectului vor implica atât tinerii care fac parte deja dintr-o activitate de voluntariat, cât și tinerii care nu au experimentat niciodată o astfel de activitate (mai ales tinerii NEETs care nu sunt încadraţi profesional, nu urmează un program de educaţie sau formare și tinerii afectaţi de migranție).

Prin urmare, proiectul își propune:
• să ofere o nouă abordare/perspectivă de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor ca resursă importantă de dezvoltare personală;
• să valideze competențele dezvoltate mai ales de tineri pe parcursul experienței lor de voluntariat
• să ajute tinerii să înțeleagă beneficiile globale ale voluntariatului în propria viață, în termeni de integrare socială și (re)angajare, participare civică, oportunități de mobilitate, descoperirea unor talente ascunse, etc.

Grup țintă

VALLEY vizează tinerii implicați deja în activități de voluntariat, care doresc să le fie recunoscute, validate și certificate competențele și abilitățile dobândite pe parcursul voluntariatului. În plus, proiectul va acorda o atenței deosebită tinerilor afectați de migrație și așa numiţilor tineri NEET (care nu sunt încadraţi profesional, nu urmează un program de educaţie sau formare) care nu au experiementat niciodată activități de voluntariat.

Proiectul va viza de asemenea și angajaţi ai organizațiilor care lucrează cu tineri voluntari. Cel puțin 15 angajaţi ai acestor organizaţii din toate cele 6 țări partenere, vor beneficia de instruire privind metodologia și validarea rezultatelor învățării obținute prin servicii de voluntariat.

Activitățile proiectului

Activitățile principale ale proiectului VALLEY desfășurate în perioada martie 2015 – februarie 2017 sunt:

• Desfășurarea unei cercetări privind voluntariatul tinerilor la nivel european în vederea explorării nevoilor sectorului de voluntariat
• Dezvoltarea metodologiei VALLEY conform sistemului de validare LEVEL 5 special conceput pentru a evalua competențe personale, sociale și organizaționale dobândite în contexte de învățare non-formale și informale
• Elaborarea design-ului și livrarea unui program de formare privind validarea rezultatelor învățării obținute ca urmare a activităților de voluntariat pentru cel puțin 15 angajaţi din organizații ce desfășoară activități de voluntariat în cele 6 țări partenere
• Testarea metodologiei VALLEY în rândul a cel puţin 30 de tineri din cele 6 țări partenere care vor lua parte la activități voluntare și vor aplica metodologia de validare
• Desfășurarea unui set de workshop-uri naționale pentru transfer de know-how, a unei conferințe finale și ceremonii de premiere a susținătorilor proiectului la nivel european, pentru a promova proiectul VALLEY, proiecte de voluntariat și alte inițiative de validare a rezultatelor învățării
• Dezvoltarea și promovarea unei mărci europene care să fie acordată organizațiilor de voluntariat care lucrează cu metodologia de validare VALLEY
• Crearea unei comunități europene a organizațiilor de voluntariat și a factorilor interesați, utilizând reţelele de socializare, în scopul transferului de bune practici și promovării informaţiilor de actualitate privind oportunitățile de voluntariat pentru tineri.

 

Website: www.valley-eu.org

Proiect desfășurat pe o perioadă de 2 ani, co-finanțat din programul Erasmus+, Acțiunea 2 – Parteneriate strategice în domeniul tineretului.