4. CODUL PENAL prevede sanctiuni pentru tragerea la raspundere penala a infractorului pentru urmatoarele infractiuni:
(1) omor,
(2) omor calificat,
(3) omor deosebit de grav,
(4) determinare sau inlesnire a sinuciderii,
(5) lovire sau alte violente,
(6) vatamare corporala,
(7) vatamare corporala grava,
(8) loviri sau vatamari cauzatoare de moarte,
(9) lipsire de libertate in mod ilegal,
(10) sclavie,
(11) supunere la munca fortata sau obligatorie,
(12) amenintare,
(13) santaj,
(14) violarea secretului corespondentei,
(15) viol,
(16) perversiune sexuala,
(17) incest,
(18) insulta,
(19) calomnie,
(20) tortura,
(21) abandon de familie,
(22) rele tratamente aplicate minorului,
(23) nerespectare a masurilor privind incredintarea minorului si
(24) punerea in primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji.
Pentru tragerea la raspundere a agresorului victima sau aparatorul ei va redacta o plangere penala care va contine: numele, prenumele si domiciliul victimei si al agresorului, infractiunile pentru care se solicita tragerea la raspundere penala a agresorului, o prezentare pe scurt a situatiei faptice, temeiurile legale in baza carora se solicita tragerea la raspundere a agresorului, data si semnatura partii vatamate. La aceste plangeri se vor atasa copii ale certificatelor medico-legale care atesta vatamarile suferite si se vor expedia prin posta catre organele abilitate sa le solutioneze.

Art.174 cod penal reglementeaza infractiunea de omor (1) dupa cum urmeaza:
“Uciderea unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseste”

Art. 175 cod penal reglementeaza infractiunea de omor calificat (2):
“Omorul savarsit in vreuna din urmatoarele imprejurari:
a) cu premeditare;
b) din interes material;
c) asupra sotului sau unei rude apropiate;
d) profitand de starea de neputinta a victimei de a se apara;
e) prin mijloace ce pun in pericol viata mai multor persoane;
f) in legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publice ale victimei;
g) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmarire sau arestare, ori de
la executarea unei pedepse;
h) pentru a inlesni sau a ascunde savarsirea altei infractiuni;
i) in public,
se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseste.”
Art. 176 cod penal reglementeaza infractiunea de omor deosebit de grav (3):
“Omorul savarsit in vreuna din urmatoarele imprejurari:
a) prin cruzimi;
b) asupra a doua sau mai multor persoane;
c) de catre o persoana care a mai savarsit un omor;
d) pentru a savarsi sau a ascunde savarsirea unei talharii sau piraterii;
e) asupra unei femei gravide;
f) asupra unui magistrat, politist, jandarm ori asupra unui militar, in timpul sau in
legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publice ale acestora, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseste.”

Art. 179 cod penal reglementeaza infractiunea de determinare sau inlesnire a sinuciderii (4):
“Fapta de a determina sau de a inlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea sau incercarea de sinucidere a avut loc, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
Cand fapta prevazuta in alineatul precedent s-a savarsit fata de un minor sau fata de o persoana care nu era in stare sa-si dea seama de fapta sa, ori nu putea fi stapana pe actele sale, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.”

Art. 180 cod penal reglementeaza infractiunea de lovire sau alte violente (5):
“Lovirea sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda. Faptele prevazute la alin.1 savarsite asupra membrilor familiei se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.
Lovirea sau actele de violenta care au pricinuit o vatamare ce necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Faptele prevazute la alin. 2 savarsite asupra membrilor familiei se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 2 ani sau cu amenda.
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. In cazul faptelor prevazute la alin. 11 si 21 actiunea penala se pune in miscare si din oficiu. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala, producandu-si efectele si in cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu.”

Art. 181 cod penal reglementeaza infractiunea de vatamare corporala (6):
“Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Fapta prevazuta la alin. 1 savarsita asupra membrilor familiei se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. In cazul faptelor prevazute la alin. 11 actiunea penala se pune in miscare si din oficiu. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala, producandu-si efectele si in cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu”

Art. 182 cod penal reglementeaza infractiunea de vatamare corporala grava (7):
“Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 60 de zile, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
Daca fapta a produs vreuna din urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul, ori punerea in primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 10 ani.
Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii consecintelor prevazute la alin. 1 si 2, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani. Tentativa faptei prevazute in alin. 3 se pedepseste”

Art.183 cod penal reglementeaza infractiunea de lovire sau vatamare cauzatoare de moarte (8), care apare atunci cand faptele prevazute in infractiunile precedente au avut ca urmare moartea victimei:

Art.189 cod penal prevede infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal (9):
“Lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
In cazul in care fapta este savarsita prin simularea de calitati oficiale, prin rapire, de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna sau daca in schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum si in cazul in care victima este minora sau este supusa unor suferinte ori sanatatea sau viata ii este pusa in pericol, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani.
Cu pedeapsa inchisorii de la 7 la 15 ani se sanctioneaza si lipsirea de libertate a unei persoane savarsita in scopul de a o obliga la practicarea prostitutiei.
Daca pentru eliberarea persoanei se cere, in orice mod, ca statul, o persoana juridica, o organizatie internationala interguvernamentala sau un grup de persoane sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca un anumit act, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 18 ani.
Daca faptele prevazute la alin. 1-4 se savarsesc de catre o persoana care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, in cazul alin.1, inchisoarea de la 7 la 18 ani, in cazul alin. 2 si 3, inchisoarea de la 10 la 20 de ani, in cazul alin. 4.
Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani. Tentativa faptelor prevazute la alin. 1-4 se pedepseste.
Constituie tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de masuri in vederea comiterii faptei prevazute la alin. 4”

Art.190 cod penal reglementeaza infractiunea de sclavie (10):
“Punerea sau tinerea unei persoane in stare de sclavie, precum si traficul de sclavi, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseste.”

Art.191 cod penal reglementeaza infractiunea de supunere la munca fortata sau obligatorie (11):
“Fapta de a supune o persoana, iin alte cazuri decat cele prevazute de dispozitiile legale, la prestarea unei munci contra vointei sale sau la o munca obligatorie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.”

Art. 193 cod penal reglementeaza infractiunea de amenintare (12):
“Fapta de a ameninta o persoana cu savarsirea unei infractiuni sau a unei fapte pagubitoare indreptate impotriva ei, a sotului ori a unei rude apropiate, daca este de natura sa o alarmeze, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, fara ca pedeapsa aplicata sa poata depasi sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintarii Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.”

Art. 194 cod penal reglementeaza infractiunea de santaj (13):
“Constrangerea unei persoane, prin violenta sau amenintare, sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, daca fapta este comisa spre a dobandi in mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Cand constrangerea consta in amenintarea cu darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitatoare pentru persoana amenintata, pentru sotul acesteia sau pentru o ruda apropiata, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.”

Art.195 cod penal reglementeaza infractiunea de violare a secretului corespondentei (14):
” Deschiderea unei corespondente adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanta, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza sustragerea, distrugerea sau retinerea unei corespondente, precum si divulgarea continutului unei corespondente, chiar atunci cand a fost trimisa deschisa sau a fost deschisa din greseala, ori divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de acesta din greseala sau din intamplare. Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala. ”

Infractiunile privitoare la viata sexuala se pot savarsi asupra membrilor familiei, acest fapt fiind chiar o circumstanta agravanta, insa, dat fiind faptul ca am consacrat o alta sectiune acestor infractiuni, nu le vom detalia in capitolul de fata(ne referim aici la infractiunea de viol(15), prevazuta de art.197 c.penal; infractiunea de perversiune sexuala(16), prevazuta de art.201 c.pen; infractiunea de incest(17), prevazuta si sanctionata de art.203 c.pen.).

Art.205 cod penal reglementeaza infractiunea de insulta (18)- Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006.
“Atingerea adusa onoarei ori reputatiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocura, se pedepseste cu amenda. Aceeasi pedeapsa se aplica si in cazul cand se atribuie unei persoane un defect, boala sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebuie relevate. Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.”

Art.206 cod penal reglementeaza infractiunea de calomnie (19)- Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006:
“Afirmarea sau imputarea in public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoana, care, daca ar fi adevarata, ar expune acea persoana la o sanctiune penala, administrativa sau disciplinara, ori dispretului public, se pedepseste cu amenda de la 2.500.000 lei la 130.000.000 lei. Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.”

Articolul 267 ind.1 reglementeaza infractiunea de tortura (20):
“Fapta prin care se provoaca unei persoane, cu intentie, o durere sau suferinte puternice, fizice ori psihice, indeosebi cu scopul de a obtine de la aceasta persoana sau de la o persoana
terta informatii sau marturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terta
persoana l-a comis ori este banuita ca l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terte persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o forma de discriminare oricare ar fi ea, atunci cand o asemenea durere sau astfel de suferinte sunt aplicate de catre un agent al autoritatii publice sau de orice alta persoana care actioneaza cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimtamantul expres sau tacit al unor asemenea persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
Daca fapta prevazuta la alin. 1 a avut vreuna din urmarile aratate in art. 181 sau 182, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 ani. Tentativa se pedepseste.
Nici o imprejurare exceptionala, oricare ar fi ea, fie ca este vorba de stare de razboi sau de amenintari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de orice alta stare de exceptie, nu poate fi invocata pentru a justifica tortura; de asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul superiorului sau al unei autoritati publice.
Faptele prevazute in alin. 1 nu constituie infractiunea de tortura daca durerea sau suferintele rezulta exclusiv din sanctiuni legale si sunt inerente acestor sanctiuni sau ocazionate de ele. ”

Art.305 cod penal reglementeaza infractiunea de abandon de familie (21):
“Savarsirea de catre persoana care are obligatia legala de intretinere, fata de cel indreptatit la intretinere, a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunandu-l la suferinte fizice sau morale
b) neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere prevazute de lege;

Art.205 si art.2006 au fost introduce dat fiind faptul ca au fost in vigoare o perioada din desfasurarea priectului nostrum, respective pana in data de 11.08.2006.
c) neplata cu rea-credinta, timp de doua luni, a pensiei de intretinere stabilite pe cale judecatoreasca,
se pedepseste, in cazurile prevazute la lit. a) si b), cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda, iar iin cazul prevazut la lit. c), cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
Daca partile nu s-au impacat, dar iin cursul judecatii inculpatul isi indeplineste obligatiile, instanta, in cazul cand stabileste vinovatia, pronunta impotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 81. Revocarea suspendarii conditionate nu are loc decat in cazul cand, in cursul termenului de incercare, condamnatul savarseste din nou infractiunea de abandon de familie.”

Art.306 cod penal reglementeaza infractiunea de rele tratamente aplicate minorului (22)
“Punerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de catre orice persoana careia minorul i-a fost incredintat spre crestere si educare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.”

Art.307 cod penal reglementeaza infractiunea de nerespectare a masurilor privind incredintarea minorului (23)
“Retinerea de catre un parinte a copilului sau minor, fara consimtamantul celuilalt parinte sau al persoanei careia i-a fost incredintat minorul potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei careia i s-a incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca, spre crestere si educare, de a impiedica in mod repetat pe oricare dintre parinti sa aiba legaturi personale cu minorul, in conditiile stabilite de parti sau de catre organul competent.
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.”

Art. 314 cod penal reglementeaza infractiunea de punere in primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji (24)
“Parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, in orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putinta de a se ingriji, de catre acela care o are sub paza sau ingrijire, punandu-i in pericol iminent viata, sanatatea sau integritatea corporala, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani. Este aparata de pedeapsa persoana care, dupa savarsirea faptei, isi reia de buna-voie indatoririle.”